Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Meer weten over subsidies en regelgeving?

8 okt 2011 - 4.14u.

Ondernemen wordt nog leuker als u op de nodige steun kunt rekenen
Meer weten over subsidies en regelgeving? Bel gratis 0800 20 555.

Het Agentschap Ondernemen wil de drijvende kracht zijn achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen, en draagt dus bij tot het ‘open ondernemen’, één van de zeven doorbraken van Vlaanderen-in Actie (www.vlaandereninactie.be).

Agentschap Ondernemen steunt partners

Het Agentschap Ondernemen steunt sterke initiatieven van partners die het ondernemerschap stimuleren. Partners zoals bedrijfsorganisaties, steden en gemeenten en andere actoren worden gestimuleerd om een bedrijfsvriendelijk beleid te voeren en projecten op te zetten die het ondernemerschap ten goede komen.
We brengen hier in de komende weken enkele van de vele gesteunde projecten in beeld.

 

Brugproject LOKEL (KATHO)

Er is een steeds grotere behoefte aan volwassenen maar vooral ook jongeren die durven ondernemen. Verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld Vlajo en Stichting Onderwijs van Unizo, slaan de brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel: meer welvaart en welzijn creëren in Vlaanderen. Het KATHO, de Katholieke Hogeschool van Zuid-West-Vlaanderen, sloot zich graag aan bij deze missie. Met de steun van Agentschap Ondernemen.
Meer weten?
Meer informatie over het project?
Contactpersoon: Johan Theuninck
e-mailadres: johan.theuninck@katho.be
tel nummer: 0494 524 855
website project: www.lokel.be
 
VLARIP-project van Essenscia

Duurzaam ondernemen wint zienderogen aan belang. Bedrijven worden gestimuleerd om mens en milieu beter te beschermen. Essenscia, de koepelorganisatie van de chemie- en life sciencessector, ondersteunt de Vlaamse industrie bij het integreren van de nieuwe, strenge eisen voor de producenten, de importeurs en de gebruikers van chemicaliën. Agentschap Ondernemen steunt dit belangrijke initiatief.
Meer weten?
Meer informatie over het project?
vlarip@essenscia.be
http://www.vlarip.be
+32 2 238 98 65
VONONLINE.BE
Meer projecten gesteund door het Agentschap Ondernemen vindt u terug op vononline.be, rubiek ‘projecten’. Vononline.be staat voor Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk en is een community waar de verschillende projectorganisatoren met elkaar kunnen afstemmen.
 
BAN Vlaanderen

Agentschap Ondernemen wil de economische groei in Vlaanderen stimuleren door de ontwikkeling en de promotie van ondernemerschap. Het Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen is hiervoor een gedroomde partner. Het brengt ondernemers en investeerders samen.
Meer weten?
Meer informatie over BAN Vlaanderen vzw?
www.ban.be
De ondernemer in de kijker:
www.carsontheweb.be
 
Bedrijventerrein Ter Mote (VENECO)

Agentschap Ondernemen wil ruimte creëren voor bedrijven. Daarom subsidiëren we de aanleg en heraanleg van bedrijventerreinen. Op voorwaarde dat er op een doordachte en duurzame manier te werk wordt gegaan - zowel bij de aanleg, als later bij het onderhoud. Op basis van deze afspraken gingen we onder andere al in zee met projectontwikkelaar Veneco.
Meer weten?
Meer informatie over het project?
Projectcoördinator: Christophe D'Haese
e-mailadres: info@veneco.be
tel nummer: 09 251 22 22
website project: http://www.veneco.be
 
BEBEO

De bevolking vergrijst en steeds minder kinderen zijn geneigd om in de voetsporen van hun ouders te treden. Hierdoor moet maar liefst één derde van de ondernemingen in de Europese Unie de komende jaren op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar. In Vlaanderen gaat het elk jaar om maar liefst 13.500 bedrijven. Daarom staat Agentschap Ondernemen achter het project BEBEO dat focust op de sensibilisering en begeleiding van Oost-Vlaamse kmo’s die een overnemer zoeken
 
Meer weten?
Meer weten over het project?
www.bebeo.be
 

 

Agentschap Ondernemen, het aanspreek
punt voor ondernemers - Samen met onze partners

Wilt u gebruik maken van de kmo-portefeuille, de ecologiepremie of andere overheidsmaatregelen voor uw onderneming? Hebt u vragen over de regelgeving rond milieu of energie? Zoekt u een geschikte locatie? Of wilt u gewoon meer inzicht in administratieve formaliteiten?
Bel gratis 0800 20 555 voor een helder antwoord of voor een afspraak met een van onze medewerkers in uw buurt.
Of mail naar info@agentschapondernemen.be.


 


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@vlaio.be
UP