Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

KMO-PORTEFEUILLE 2.0

2 mei 2013 - 12.53u.
wijsvingers naar links

Bijsturing kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille, de subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo’s, wordt bijgestuurd om deze gerichter in te zetten voor bepaalde beleidsuitdagingen, zoals opvolging en overname van kmo’s en de vergroening van de Vlaamse economie. Zo zal de pijler strategisch advies worden uitgebreid en werd het budget verhoogd tot 38 miljoen euro.

Daarnaast komt er ook een nieuwe erkenningsregeling voor de dienstverleners van de kmo-portefeuille.

Meer gerichte steun

De pijler strategisch advies wordt uitgebreid.

In de  pijler strategisch advies worden adviezen gesubsidieerd die bijdragen tot een transformatie van de kmo’s in Vlaanderen. Tot op vandaag konden hierin drie soorten adviezen worden gesubsidieerd:

  • een financieel economische haalbaarheidsstudie;
  • een doorstartplan in het kader van preventief bedrijfsbeleid;
  • een overdrachtsplan.

Onderstaande strategisch adviezen worden toegevoegd:

  • een transformatiestrategie;
  • een designmanagementplan;
  • een strategisch energieplan;
  • een strategisch milieuplan
  • een opportuniteitsanalyse groei.

De steun in de pijler strategisch advies bedraagt 50% met een maximale subsidie van 25.000 euro per jaar. In het kader van het faillissementspreventiebeleid wordt het steunpercentage voor doorstartplannen opgetrokken tot 75%. Voor de opportuniteitsanalyse kunnen groeibedrijven 75% steun genieten.

Meer informatie hierover op onze informatiesessie van 23 mei.

Een nieuwe pijler Coaching wordt toegevoegd.

In deze pijler zal gericht steun gegeven worden aan coachingtrajecten rond welbepaalde beleidsrelevante uitdagingen bij kmo’s zoals bedrijfsoverdracht of internationale groei.
De steun in de pijler coaching bedraagt 50% met een maximale subsidie van 10.000 euro per jaar.

Minister-president Peeters: “Gespecialiseerde kennis wordt steeds belangrijker om transformatie in kmo’s te ondersteunen. Naast een concreet advies van een specialist is het ook aangewezen de ondernemer tijdelijk bij te staan bij de implementatie van transformatieprocessen. Door ook coachingtrajecten te subsidiëren spelen we in op deze nood.”

Op 26 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit definitief goed en werd de bevoegde minister belast met de uitvoering ervan. Het ministerieel besluit ter uitvoering wordt verwacht in de loop van mei.

Nieuwe norm voor erkenning

De erkenning van de private dienstverleners voor opleiding of advies verliep steeds al volgens welbepaalde regels. Maar de meer gerichte steun naar domeinen toe vraagt een aangepaste erkenningsprocedure. Voortaan zal de screening gebeuren door een onafhankelijk auditbureau, aangesteld door de bevoegde minister. Als de dienstverlener kwalitatief goed bevonden wordt, krijgt hij een erkenning als ‘dienstverlener van de kmo-portefeuille’.

Deze nieuwe erkenningsregeling is een nieuw partnership tussen de dienstverleners en de Vlaamse overheid voor sterker ondernemerschap!

Deze wijzigingen werden in april toegelicht tijdens de roadshow kmo-portefeuille 2.0. Hieronder kunt u de documentatie terugvinden die werd rondgedeeld op deze infosessies.


UP