Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bedrijventerreinen in kaart: Inventaris bedrijventerreinen nu erkend als authentieke bron

21 sep 2015 - 11.24u.
inventaris bedrijventerrein

Op 24 april 2015 erkende de Vlaamse regering de inventaris bedrijventerreinen als authentieke geografische gegevensbron. Het besluit trad in werking op 4 september 2015.

De inventaris omvat de bedrijventerreinen op perceelniveau in gans Vlaanderen. Naast de geografische ligging vindt u er  informatie over bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid van deze percelen. Agentschap Ondernemen is aangeduid als officiële beheerder van deze data.

Waarvoor kan u deze data gebruiken?

Niet enkel voor vestigingsadvies naar ondernemers maar ook voor beleidsinformatie kunnen deze data een toegevoegde waarde bieden.
Onder meer voor:

  • Ruimtelijk-economische beleidsondersteuning (ruimtebehoefteramingen, bezettingstabellen, verduurzaming, VRIND indicatoren, stadsmonitor…)
  • Vestigingsadvies voor (pre)starters en ondernemers
  • Milieu-gerelateerde projecten (brownfields, landgebruik, RVR, inplanting windturbines…)
  • Studies (veiligheid, gezondheid, mobiliteit…op bedrijventerreinen)
  •  …

Samenwerken voor kwalitatieve data

Juiste data gebruiken en aanbieden kan enkel door samenwerking. Uw hulp is van groot belang. Indien u fouten of onnauwkeurigheden opmerkt, kunt u dit signaleren via magdageo@agentschapondernemen.be of via het contactcenter op het gratis nummer 0800 20 555. Zo kunnen we samen de kwaliteit van deze bron garanderen.

Meer informatie

Neem zeker een kijkje op www.agentschapondernemen.be/inventarisbedrijventerreinen. Hier vindt u alle relevante informatie rond de dataset van bedrijventerreinen.
Heeft u nog andere vragen of wenst u toelichting ter plaatse, dan kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder van Agentschap Ondernemen jeremy.roels@agentschapondernemen.be .


UP