Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Limburgse Innovatieawards voor land- en tuinbouw

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 21 nov '16

De Limburgse deputatie kan een projectsubsidie verlenen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een innovatief projectvoorstel voor de land- en tuinbouwsector in Limburg indient. Het project moet tevens een voorbeeldfunctie hebben voor de Limburgse land- en tuinbouw.

Wie komt in aanmerking

De aanvrager dient:

  • een bedrijfszetel of adres te hebben dat gelegen is in de provincie Limburg (België);
  • alle verplichtingen nageleefd te hebben die voortvloeien uit eerdere toekenningen door de provincie van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het ingediende project:

  • binnen het jaar minstens gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden;
  • een innovatief karakter hebben voor de land- en tuinbouw in Limburg;
  • een voorbeeld- of een pilootfunctie vervullen voor de land- en tuinbouw in Limburg;
  • passen binnen de thema’s die jaarlijks door de deputatie worden vastgesteld voor dit reglement;
  • uitgevoerd worden in de provincie Limburg;
  • indien het een investeringsproject betreft en voor zover van toepassing: toegankelijk zijn voor personen met een beperking: dit moet aangetoond worden door een overeenkomst met het Toegankelijkheidsbureau.

Omvang steun

Het tweejaarlijks krediet, dat in de provinciebegroting werd ingeschreven voor dit reglement, wordt verdeeld onder de 5 beste projectvoorstellen die door de jury worden geselecteerd en gerangschikt.

De 5 beste projecten ontvangen elk €5000.

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor een innovatie-award moet het projectvoorstel, samen met de nodige documenten (o.a. beschrijving projectindiener en partners, innovatieve waarde, timing uitvoering, …), na de tweejaarlijkse oproep door de deputatie worden ingediend bij het Provinciebestuur. Door een jury worden de projecten gerangschikt.
De zesde editie van deze award wordt op 19 januari 2017 gelanceerd.

Contact Informatie

Provincie Limburg
Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland - dienst Landbouw en Platteland
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 74 47
landbouwplatteland@limburg.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP