Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuurfondsen.

Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's terug.  Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 - strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen: ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie én Europese Territoriale Samenwerking’: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking;

Naast het beheer van het Vlaams EFRO-programma in het kader van de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid”, staat het Agentschap Innoveren & Ondernemen in voor de coördinatie en opvolging van 4 grensoverschrijdende, 2 transnationale en 3 interregionale programma’s waarin Vlaanderen participeert. Zo kunnen we projectvoorstellen doorverwijzen naar het meest optimale programma of kunnen Vlaamse initiatieven ook een grensoverschrijdend of transnationaal karakter krijgen.

UP