Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Startkompas en ondernemingsplan

Het startkompas is een werkinstrument om de haalbaarheid van uw zaak te onderzoeken en een hulpmiddel bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Het is opgebouwd uit verschillende tabbladen: een beschrijvend luik, een financieel luik met een detail voor de investeringen en een verklarende woordenlijst

Het beschrijvende luik

 • Projectvoorstelling
  Wat is uw idee? Beschrijf uw plannen uitvoerig. Waarom zal uw project slagen? Wat houdt u nog tegen om te starten?
 • Omgevingsanalyse
  Hoe zien uw markt en uw omgeving eruit? Wie zijn uw klanten, uw concurrenten, uw leveranciers, uw partners? Met welke trends dient u rekening te houden?
 • Commercieel plan
  Hoe commercialiseert (product, plaats, prijs, promotie) u uw idee?
 • Organisatieplan
  Hoe zal u uw bedrijf concreet organiseren?

Het financieel Luik

We zetten het concept over een periode van tenminste twee jaar om in cijfers:

 • Investeringen
  Wat zijn de geplande investeringen?
 • Financiering
  Hoe zal de ondernemer de investeringen voor de start financieren?
 • Vaste kosten op jaarbasis
  Wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten
 • Marges
  Welke marge blijft over om de vaste kosten te dekken?
 • Doodpuntomzet
  Welke omzet moet u minimaal realiseren om noch winst te maken noch verlies te lijden?

Interne haalbaarheid

Kan de doodpuntomzet bereikt worden met de geplande investeringen, de financiƫle middelen, de vaste kosten en de persoonlijke doelstellingen?

Externe haalbaarheid

Kan de doodpuntomzet bereikt worden, rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers.

Risicograad

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is een instrument om op kwalitatieve en kwantitatieve manier uw onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat u met uw onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe u dat wil doen.

Uw ondernemingsplan is een intern beheersinstrument om uw werking te evalueren. Bij evaluatie ziet u waar u bent afgeweken van uw plan. Dit laat u toe de oorzaken van de afwijking op te sporen en de nodige stappen ter verbetering in te lassen.

Extern gebruikt u uw ondernemingsplan wanneer u op zoek gaat naar potentiƫle partners (financiers/leveranciers).

Gebruik het startkompas van het Agentschap Innoveren & Ondernemen als basis voor de opmaak van uw ondernemingsplan. Het startkompas brengt de haalbaarheid van uw project in kaart. Daarna werkt u uw plan verder uit aan de hand van de aanbevelingen in de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan.


UP