Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM-academies

STEM-academies

Een STEM-academie geeft kansen om rond STEM te creëren, te ervaren, te leren en samen te werken, van STEM-verwondering over STEM-geletterdheid tot geïntegreerde STEM-meesterschap. 

De STEM-disciplines (‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ and ‘Mathematics’ ) worden  niet afzonderlijk, maar eerder op interdisciplinaire en toegepaste manier ingezet om oplossingen te zoeken voor reële problemen en uitdagingen.  Naast inhoudelijke kennis van de afzonderlijke disciplines en hun samenhang, leren deelnemers ook bredere vaardigheden en attitude  als oplossingsgericht en innovatief denken, creatief onderzoeken en ontwerpen,  logisch redeneren, samenwerken in teamverband en ondernemingszin.

De STEM-academie voldoet aan volgende criteria:

 • heeft expertise in STEM disciplines en didactiek
 • heeft een open aanbod
 • biedt STEM-trajecten aan.

De activiteiten van de STEM-academie

 • hebben een informeel leerkarakter
 • spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren
 • versterken naast STEM-competentie ook de 21ste -eeuwse vaardigheden
 • volgen een geïntegreerde STEM aanpak.
 • geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij

Daarnaast wil VLAIO volgende extra uitdagingen onder de aandacht brengen.

De STEM academie 

 • heeft aandacht voor het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. 
 • heeft oog voor wisselwerking met bedrijven en organisaties.
 • sluit zijn activiteiten aan bij de leefwereld van de doelgroep.
 • benut huidige of toekomstige uitdagingen als vertrekpunt van zijn activiteiten. 

Een overzicht van de erkende STEM-academies 2023

Elke organisatie die aan de erkenningscriteria voldoet kan een erkenning aanvragen bij VLAIO.
Een school die een techniekclub organiseert, een gepensioneerde ingenieur die programmeerlessen geeft, een vzw die in verschillende steden lab-kampen inricht, … Elke STEM-academie is uniek en heeft haar eigen focus, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: de passie voor techniek en wetenschap aanwakkeren en stimuleren.

Erkenning aanvragen tot STEM-academie

Tot 1 juni om 16u kan elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet een erkenning aanvragen voor 2023. Een nieuwe erkenning 2023 geldt met terugwerkende kracht ook tijdens het volledige jaar 2023.

Een tweede erkenningsronde voor 2023/2024 sluit af op 24 oktober 2023 om 16u. 

Voor de erkenningsaanvraag dient het aanvraagformulier ingediend te worden via STEM@vlaio.be met duidelijke vermelding in het onderwerp "Aanvraag toetreden STEM-academie Netwerk”.

Meer informatie en aanvraagdocumenten: