Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat?

De doelstelling van deze oproep is het realiseren van een STEM-aanbod in de vrije tijd voor de doelgroep +14-jarigen, waarbij samen met de jongeren STEM-trajecten of -projecten uitgewerkt worden. Bij voorkeur worden die gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals omschreven in Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs).

Meer in het bijzonder verwijzen we naar transitieprioriteiten als richtinggevende voorbeelden: digitaliseren, circulaire economie en energie & klimaat.

De activiteiten die worden gezien als STEM-trajecten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de STEM-academie erkenningscriteria.

Deze opdracht wordt verder geconcretiseerd in de handleiding.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail