Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Rapportering en uitbetaling

Het steunbedrag wordt berekend op basis van de projectbegroting en uitbetaald op basis van de gerealiseerde output. 

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven.  

  • 30% bij de start 
  • 30% na het realiseren van 60% van de output 
  • 40% na afloop van het project op voorwaarde dat de indiener een eindverslag indient en de noodzakelijke verantwoordingstukken gekoppelde aan de outputfinanciering voorlegt.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail