Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Rapportering en uitbetaling

Het steunbedrag wordt berekend op basis van de projectbegroting en uitbetaald op basis van de gerealiseerde output. 

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven.  

  • 30% bij de start 
  • 30% na het realiseren van 60% van de output 
  • 40% na afloop van het project op voorwaarde dat de indiener een eindverslag indient en de noodzakelijke verantwoordingstukken gekoppelde aan de outputfinanciering voorlegt.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail