Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

REACT-EU– Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

REACT EU oproepen wordt gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

Momenteel geen lopende oproepen.

Prioriteit 1

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Limburg. Indienen kan tot 22 juni 2022. Voor deze oproep wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding die voor 25 mei 2022 ingediend moet worden. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Prioriteit 2

Momenteel geen lopende oproepen.

Prioriteit 3

Momenteel geen lopende oproepen.

Prioriteit 4

Momenteel geen lopende oproepen.