Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

VLAIO werkt aan vernieuwde modaliteiten voor het COOCK programma. Alle projectaanvragen van 1 februari 2023 zullen hieraan onderworpen zijn. Bij de volgende oproep (vermoedelijk in februari 2023) worden de vernieuwingen toegelicht.
Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep COOCK 2022

De oproep COOCK 2021 wordt opengesteld op 22 februari 2022.

De indiening van een COOCK-project gebeurt in 2 fasen:

  1. Ten laatste op dinsdag 24 mei 2022 om 12:00 uur ’s middags: verplichte vooraanmelding via e-mail coock@vlaio.be, met in bijlage een document met projecttitel, innovatiedoel, lijst partners en (voorlopige) lijst leden begeleidingsgroep
  2. Ten laatste op dinsdag 7 juni 2022 om 12:00 uur ’s middags: verplichte indiening via het onlineportaal van de projectaanvraag en alle bijlagen.

Online indienen

Hoe je je aanvraag correct indient, is beschreven onder aanvraagprocedure. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van je projectaanvraag. De link naar het onlineportaal om je project in te dienen vindt je hierboven in het menu (roze knop).

Infosessie en voorbespreking

Ter vervanging van de infosessie vind je op de pagina aanvraagprocedure een videopresentatie uit 2020 die nog steeds actueel is.

Heb je nog vragen dan kan je een voorbespreking (digitaal via MS Teams) aanvragen op één van onderstaande data door ten laatste 5 werkdagen voordien een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be (met vermelding in de mail en in CC wie aanwezig zal zijn).

Verplicht in bijlage: een korte samenvatting (één A4) van het onderwerp van je projectidee (bij voorkeur het innovatiedoel > zie template) en je belangrijkste vragen.

Geef ook aan welke van deze data je zouden passen:

  • 18 maart 2022 – 9 tot 13 uur
  • 1 april 2022 – 9 tot 17 uur
  • 15 april 2022 – 9 tot 13 uur

Je wordt vervolgens door één van de adviseurs via MS Teams uitgenodigd. Nadien kan je steeds via coock@vlaio.be, punctuele vragen stellen.

Kenmerken programma en valuatieprocedure

De belangrijkste kenmerken, evaluatieprocedure en -criteria zijn beschreven in de handleiding en de aanvraagtemplate COOCK. Er wordt na indiening geen instructiefase voorzien. In de periode tussen indiening en het college van deskundigen kan de projectadviseur - indien nodig - contact opnemen met de aanvrager voor bijkomende informatie.

De beslissing wordt voorbereid tegen oktober 2022.

Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde projecten gepubliceerd op de website.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail