Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

VLAIO werkt aan vernieuwde modaliteiten voor het COOCK programma. Alle projectaanvragen van 1 februari 2023 zullen hieraan onderworpen zijn. Bij de volgende oproep (vermoedelijk in februari 2023) worden de vernieuwingen toegelicht.
Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep COOCK - Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie 2021

 

Deze oproep is afgesloten! Geen aanvragen meer mogelijk.

 

Logo Europese Unie

Kenmerken van het COOCK-programma

De kenmerken van het programma COOCK zijn beschreven op deze website en in de handleiding.

De oproep COOCK Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie 2021 wordt opengesteld op maandag 21 juni 2021.

De indiening van een COOCK-project gebeurt in 2 fasen:

  1. Vooraanmelding: ten laatste op vrijdag 17 september 2021 om 12.00 uur ’s middags verplichte vooraanmelding via
    e-mail coock@vlaio.be, met in bijlage een document met projecttitel, innovatiedoel, lijst partners en (voorlopige) lijst leden begeleidingsgroep
  2. Indiening: ten laatste op vrijdag 1 oktober 2021 om 12:00 uur ’s middags verplichte indiening via het onlineportaal van de projectaanvraag en alle bijlagen

Online indienen

Hoe je jouw aanvraag correct indient, is beschreven op de subpagina aanvraagprocedure. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van jouw projectaanvraag en de link naar het onlineportaal om jouw project in te dienen. Voor deze oproep is een specifieke aanvraagtemplate voorzien en voor het opmaken van de begroting gebruik je de template begrotingsaanvraag - kostenmodel en bijhorende handleiding bij het kostenmodel.

Voorbesprekingen

Op de subpagina aanvraagprocedure is een videopresentatie geplaatst die een toelichting bevat over COOCK.

Heb je nog vragen dan kan je  een voorbespreking (digitaal via MS Teams) aanvragen op één van onderstaande data door ten laatste 5 werkdagen voordien een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be (met vermelding in de mail en in CC wie aanwezig zal zijn). Verplicht in bijlage: een korte samenvatting (één A4) van het onderwerp van jouw projectidee (bij voorkeur het innovatiedoel > zie template) en jouw belangrijkste vragen. Geef ook aan welke van deze data je zou passen:

  • 31 augustus 2021 – voor- of namiddag
  • 2 september 2021 – voor- of namiddag

Je wordt vervolgens door één van de adviseurs via MS Teams uitgenodigd.

Nadien kan je steeds via coock@vlaio.be punktuele vragen stellen.

Evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure en –criteria zijn beschreven in de handleiding COOCK en de aanvraagtemplate circulair bouwen en circulaire maakindustrie.

Er wordt na indiening geen toelichtingsgesprek voorzien. In de periode tussen indiening en het college van deskundigen kan de projectadviseur - indien nodig - contact opnemen met de aanvrager voor bijkomende informatie.

De beslissing wordt voorbereid tegen december 2021.

Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde projecten gepubliceerd op de website.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail