Wat zijn VIS-trajecten voor innovatievolgers?

De belangrijkste doelstellingen van VIS-trajecten voor innovatievolgers zijn het versnellen van de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven, het verhogen van de competitiviteit van deze bedrijven en hierbij een duidelijke (economische) impact genereren. Door de omvang van de doelgroep kan de impact van een (beperkte) innovatie zeer groot zijn.

Mogelijke activiteiten om dit te bereiken zijn informatieverspreiding, sensibilisering en ondersteuning. Vermits een groot aantal ondernemingen moet bereikt worden, gebeurt dit bij voorkeur collectief. Uiteindelijk is het doel dat de doelgroepbedrijven de aangereikte kennis, technologieën en innovaties succesvol implementeren.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail