Voorwaarden voor het indienen van een VIS-traject voor innovatievolgers

Wie kan aanvragen?

Een VIS-traject voor innovatievolgers kan aangevraagd worden door een federatie of sectororganisatie, of een organisatie die kan optreden namens een groep van minstens 10 voornamelijk Vlaamse bedrijven (met representatieve kmo-vertegenwoordiging) met ondertekende intentieverklaringen bij de aanvraag. Collectieve of gelijkgestelde centra die kennis inbrengen, kunnen medeaanvrager zijn.

Hoe kan samengewerkt worden?

  • Uitvoerders: een Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband (VIS), een universitaire onderzoeksgroep, een onderzoeksinstelling, een hogeschool, een collectief centrum of een strategisch onderzoekscentrum.
  • Onderaannemers: bedrijven, onderzoeksinstellingen of andere organisaties, om specifieke expertise en competentie in te brengen in het project.

Aanvragers en uitvoerders moeten beschikken over voldoende kennis van innovatievolgers en vertrouwd zijn met het benaderen/bereiken van deze doelgroep.

Wie is de doelgroep?

VIS-trajecten voor innovatievolgers (VIS-trajectenIV) richten zich in eerste instantie op de kmo’s, maar dan specifiek op de grote groep vroege en late volgers. Het zijn bedrijven die zelf niet proactief bezig zijn met innovatie, zelf geen nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen, en vaak eerst nog overtuigd moeten worden van het belang van innovatie voor hun bedrijf.

Hoe lang duurt een VIS-traject voor innovatievolgers?

De projectduur van een VIS-traject voor innovatievolgers bedraagt in principe 2 jaar. Indien relevant en goed gemotiveerd, kan het een maximale looptijd hebben van 4 jaar.

Wat verwachten we?

Aanpak

Typische projectactiviteiten binnen VIS-trajecten voor innovatievolgers zijn een combinatie van:  

  • De identificatie van technologieën en innovatietrends die belangrijk zijn voor de doelgroep (innovatiewatch);
  • Het (objectief) aanreiken en promoten van recente technologieën en innovaties (producten, processen, diensten) op een creatieve manier, die aanzetten tot gebruik ervan door de innovatievolgers;
  • Kennisdeling en samenwerking tussen groepen van bedrijven en kenniscentra uit sectoren die innovaties aanbieden (innovatie-aanbieders) en groepen van bedrijven uit sectoren die innovaties opnemen (innovatievolgers);
  • Beperkte (gratis) innovatieondersteuning/begeleiding: evaluatie van kosten/baten, voorbereiding van een implementatieplan, enz.

Onderzoeksactiviteiten zijn, gezien het profiel van de doelgroep, niet relevant binnen VIS-trajecten voor innovatievolgers. Trouble shooting en ad hoc dienstverlening zijn evenmin de focus van dit projecttype. VIS-trajecten voor innovatievolgers zijn additioneel aan de markt, en onderscheiden zich van commerciële dienstverlening.

Stuurgroep en gebruikersgroep

Een stuurgroep, met onafhankelijke vertegenwoordigers uit de betrokken sector(en), die erop toe ziet dat de concrete uitvoering van het project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de bedrijven uit de doelgroep, is verplicht.

De oprichting van een gebruikersgroep waarin de doelgroepbedrijven zelf vertegenwoordigd zijn, is niet verplicht. De interactie met de innovatievolgers is ingebed in de activiteiten die voor deze groep uitgevoerd worden. De manier waarop met de doelgroep geïnterageerd wordt tijdens de uitvoering van het project, is aangepast aan de doelstellingen van het project en wordt aangegeven in de aanvraag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail