Wijzigingen aan Cybersecurity verbetertrajecten

VLAIO biedt deze trajecten nu in drie versies aan. Kies het pakket dat het best aansluit bij de noden van jouw onderneming: 1. START: je staat nog niet ver op gebied van cyberveiligheid en je wil graag een eerste analyse maken om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren. 2. MEDIUM: je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van een dienstverlener bij het oplossen van een beperkt aantal veiligheidsproblemen. 3. PLUS: je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van een dienstverleners bij het oplossen van veiligheidsproblemen. VLAIO subsidieert 50% van de kostprijs van de verbetertrajecten, deze varieert van € 9.200 tot maximum € 35.000. 
Het steunpercentage werd vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 50% met als doel de impact van de indexatie op de tarieven te beperken voor de bedrijven.
Het traject kan enkel worden gesubsidieerd wanneer je een beroep doet op de dienstverleners die werden geselecteerd binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid. De dienstverlening is vooral gericht op het ondersteunen van kmo’s waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid kan gerealiseerd worden.