Wijzigingen aan PMV-langetermijnleningen

PMV zet daarvoor een platform op van € 100 miljoen, in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB).