Wijzigingen aan Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO Interreg

De vierde projectoproep van GIST (Growing Industry through a Sustainability Transition) loopt van 15 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 en heeft als thema 'mobiliteit'. GIST is bedoeld voor het versnellen van grootschalige en experimentele implementatie van innovatieve cleantechoplossingen in de proces- en maakindustrie. Door de subsidiëring van haalbaarheidsstudies wil GIST bewerkstelligen dat duurzame innovaties ondanks de technische risico's en opstartkosten toch op de markt komen. Het steunpercentage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 15.000 voor de 'lichte' haalbaarheidsstudies en een maximum van € 120.000 voor de haalbaarheidsstudies. Voor meer info zie www.cleantechflanders.com/op-zoek-naar-samenwerking/21681/gist-nl.    
Gewijzigd op
Vlakwa start een nieuw Interreg project in samenwerking met UCM National en Agence SOFIE. Het project plant een open call in april 2019 voor grensoverschrijdende demonstratieprojecten rond efficiënt waterbeheer binnen strategische sectoren in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Elk bedrijfsconsortium bestaat uit minstens één probleembezitter en één aanbieder van een innovatieve vinding. De bedrijven zijn bij voorkeur kmo's. Voor meer info zie www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten/lopende-projecten/deeau/.
Gewijzigd op
Het project GIST (Growing Industry through a Sustainability Transition) wil het energie- en grondstofverbruik in de maakindustrie verlagen d.m.v. gemotiveerde, grootschalige implementatie van innovatieve cleantechoplossingen. Met broeikasgasemissies in het achterhoofd worden vandaag in de kapitaalintensieve maakindustrie onvoldoende cleantechinnovaties doorgevoerd om de klimaatambities te halen. GIST wil hier verandering in brengen door voor 25 bedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen haalbaarheidsstudies voor duurzame innovaties te ontwikkelen en co-financieren. Het project GIST wordt gefinancierd door het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland alsook de provincie Limburg. Je kan een projectaanvraag indienen tot en met 15 december 2018. Voor meer info zie www.cleantechflanders.com/op-zoek-naar-samenwerking/21681/gist-nl.
Gewijzigd op
CrossRoads2 is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, met als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo' s in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Momenteel kan er nog een aanvraag (tot 29 juni 2018)  worden ingediend voor haalbaarheidsstudies om een technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig project te toetsen. Voor meer info zie www.crossroads2.eu.
Gewijzigd op
CrossRoads2 is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, met als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo' s in Vlaanderen en Zuid-Nederland.. Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag  grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo's. Momenteel staat de derde oproep open. De deadline is 31 maart 2017. Voor deze derde oproep bedraagt het subsidieplafond €180.000 voor haalbaarheidsstudies en een recordbedrag van €3.142.538 voor innovatieprojecten. Voor meer info zie www.crossroads2.eu Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven (< 7 jaar) en gevestigde bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen kunnen ze tot concrete nieuwe toepassingen van hun producten of diensten komen. Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg project Link2Innovate voor beide partijen een win-win situatie creëren. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname tot 30 juni 2017. Voor meer informatie zie www.link2innovate.eu.
Gewijzigd op