Wijzigingen aan Connecting Europe Facility (CEF)

Nieuw voor de programmaperiode 2021-2027 is dat 60% van het budget naar projecten zal gaan die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Er is daarnaast ook een bijzondere focus op synergiën tussen de drie netwerken (digitaal, energie en transport).
Gewijzigd op
Op 5 december 2018 werd de CEFcall 2019 gepubliceerd. De oproepen zullen opengesteld worden op 8 januari 2019. Er is een budget van € 65 miljoen voor projecten voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeehavens en bijhorende hinterlandverbindingen op het uitgebreide TEN-T netwerk en € 35 miljoen voor het retrofitten van vrachtwagens met 'stillere' remblokken. De oproep loopt tot en met 24 april 2019. Op 17 januari organiseert de Europese Commissie ism Inea een virtuele infodag. Meer informatie: ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-cef-transport-call-virtual-info-day.
Gewijzigd op
Op 17 mei 2018 werd er een oproep gelanceerd voor CEF Transport. De focus ligt in deze oproep op spoorinteroperabiliteit, verkeersveilige en beveiligde transportinfrastructuur, innovatie en nieuwe technologieën, intelligente transportsystemen en multimodale logistieke platformen. De deadline voor indiening is 24 oktober 2018. VLEVA en het Vlaamse CEF-team - Departement Mobiliteit en Openbare Werken organiseren op 6 juni een Vlaamse Infodag over de CEF projectoproep 2018. Meer info op www.vleva.eu/event/vlaamse-infodag-cef-projectoproep-2018.
Gewijzigd op
CEF is een samenvoeging van een aantal oudere programma’s (TEN-T, TEN-E, CIP, Marco Polo).
Gewijzigd op