Vrijstelling van beschikbaarheid bij opleiding tot zelfstandig beroep

Laatst gewijzigd op 23 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
Voor wat
opleiding voor het behalen van een getuigschrift om een zelfstandig beroep uit te oefenen
Vrijstelling van beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt en de deelname aan bijkomende bemiddelings-, begeleidings-, of opleidingsacties

Wat houdt de maatregel in

Een persoon die een uitkering ontvangt van de RVA (werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering, inkomensgarantie-uitkering, ...) en die een opleiding wilt volgen voor het behalen van een getuigschrift om een zelfstandig beroep uit te oefenen, kan sedert 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij de VDAB.

Wie komt in aanmerking

De persoon die de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt, moet een uitkering ontvangen van de RVA en moet zijn studies of leertijd minstens twee jaar beëindigd hebben op de dag van de aanvraag.

Wat komt in aanmerking

De opleiding moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het is een opleiding voor het behalen van een getuigschrift om een zelfstandig beroep uit te oefenen;
  • Het mag een niet-erkende opleiding zijn. Dit is een opleiding die niet georganiseerd wordt door de VDAB of door een partner van de VDAB of die niet gesubsideerd wordt door de VDAB. De niet-erkende opleiding moet wel opgenomen zijn in de opleidingendatabank van de VDAB;
  • De opleiding moet passen in het traject naar werk en verhoogt de kansen op werk;
  • De opleiding wordt gevolgd in samenspraak met uw bemiddelaar en u moet zich ook houden aan de afspraken met de bemiddelaar;
  • De opleiding duurt minstens vier weken, omvat minstens gemiddeld 20 uur per week en vindt overdag plaats (dus niet op zaterdag of na 17 uur).

Omvang steun

De vrijstelling van beschikbaarheid houdt in dat:

  • u niet op zoek moet gaan naar werk;
  • u moet niet ingaan op passende jobs;
  • u moet niet deelnemen aan bijkomende bemiddelings-, begeleidings-, of opleidingsacties.

Daar tegenover staat dat u de opleiding op regelmatige basis moet volgen en dat u zich moet houden aan de afspraken met uw bemiddelaar. Zo kan hij vragen om een aanwezigheidsattest te mailen of hij kan u uitnodigen voor een gesprek om te informeren over de opleiding.

Terwijl de uitkering na verloop van tijd daalt, kan het zijn dat dit niet het geval is tijdens de duur van de vrijstelling van beschikbaarheid. Neem hiervoor contact op met uw uitbetalingsinstelling.

De vrijstelling van beschikbaarheid is beperkt tot maximum 12 maanden. Duurt de opleiding langer dan 12 maanden dan moet u zelf een verlenging van de vrijstelling aanvragen.  

Aanvraagprocedure

De vrijstelling van beschikbaarheid moet aangevraagd worden voor de aanvang van de opleiding en ten vroegste drie maanden voor de start van de opleiding. Wordt de vrijstelling van beschikbaarheid aangevraagd na de start van de opleiding dan geldt de vrijstelling ten vroegste vanaf het moment van de aanvraag.

Contact

Meer informatie kan u terugvinden op www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend#vrijstelling. U kan ook contact opnemen met de VDAB via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of info@vdab.be.

Adres

Keizerslaan 11
1000 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website