Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor kleine ondernemingen (IPA-korting)

Laatst gewijzigd op 14 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandige & (kleine) vennootschappen
Voor wat
bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van de werknemers
Vrijstelling doorstorting
van 0,12% ( profit sector) en 1-1,2% ( non-profit sector)

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde werkgevers uit de privésector, profit en non-profit, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met een bepaald percentage van de betaalde bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Het gaat over een algemene loonlastvermindering, die werd vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2007-2008.

Wie komt in aanmerking

Profit sector

Kleine ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen die beantwoorden aan de criteria van kleine vennootschap volgens artikel 15 §§ 1 tot 6 van het vennootschapswetboek:
Niet meer dan één van de volgende criteria mogen worden overschreden:

  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000
  • balanstotaal: € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.

Uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen in kleine ondernemingen komen ook in aanmerking.

Non-profitsector

Hier komen alle ondernemingen in aanmerking.

 

Omvang steun

Profit sector

Voor de eenmanszaken en kleine vennootschappen wordt de werkgever vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met 0,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, betaald of toegekend vanaf 1/4/2016.

Non-profit sector 

Voor deze sector bedraagt de algemene korting 1%. Voor werkgevers die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap wordt het tarief opgetrokken tot 1,12%.