Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor bepaalde vennootschappen (IPA-korting)

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandige & (kleine) vennootschappen
Voor wat
bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van de werknemers
Vrijstelling doorstorting
van 0,12% (profit sector) en 1-1,2% (non-profit sector)

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde werkgevers uit de privésector, profit en non-profit, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met een bepaald percentage van de betaalde bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Het gaat over een algemene loonlastvermindering, die werd vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2007-2008.

Wie komt in aanmerking

Profit sector

Kleine ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen die beantwoorden aan de criteria van kleine vennootschap volgens artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000
  • balanstotaal: € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen in kleine ondernemingen komen ook in aanmerking.

Non-profitsector

Hier komen alle ondernemingen in aanmerking.

Omvang steun

Profit sector

Voor de eenmanszaken en kleine vennootschappen wordt de werkgever vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met 0,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, betaald of toegekend vanaf 1/4/2016.

Non-profit sector 

Voor deze sector bedraagt de algemene korting 1%. Voor werkgevers die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap wordt het tarief opgetrokken tot 1,12%.