VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Laatst gewijzigd op 14 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen uit de agrovoedingssector
Voor wat
o.m. investeringen in het verwerkings- en vermarktingsproces
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van 30% investeringskosten ( plafond: € 300.000 per project)

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven uit de agrovoedingssector die instaan voor de primaire verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen genieten van een kapitaalpremie voor bepaalde investeringen. Deze subsidie wordt georganiseerd door een systeem met oproepen (calls) en uitgereikt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De laatste oproep werd afgesloten op 31 augustus 2017.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot drie doelgroepen:

  • verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL- codes: 10.110, 10.120,10.130, 10.312, 10.320, 10.392, 10.393, 10.510 en 13.100;
  • groepen van landbouwers;
  • een combinatie van de voorgaande begunstigden.

Meer informatie kan u terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector.

Wat komt in aanmerking

Het doel van deze oproep is investeringen te ondersteunen in de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten en investeringen in de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen door de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten.

De betoelaagde projecten moeten een directe en positieve impact hebben voor de land- en tuinbouwers. De investeringen in het verwerkings- en vermarktingsproces moeten in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces (eerste transformatie van het primaire landbouwproduct tot een verwerkt product).

Een volledige lijst van investeringen kan u terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector.

Omvang steun

De steun bedraagt 30% van de subsidiabele investeringskosten. De subsidiabele kosten zijn geplafonneerd op € 1.000.000 ofwel € 300.000 subsidie per project.

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2017 bedraagt € 3,5 miljoen.

Aanvraagprocedure

De steunaanvraag moet worden ingediend via het e-loket

De evaluatie van de projecten zal gebeuren op basis van de mate waarin:

  • de investeringen een meerwaarde betekenen voor de landbouwsector;
  • de duurzaamheid van de investering;
  • waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

Voor meer informatie: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector