Subsidies Toerisme voor Allen- Verblijven

Laatst gewijzigd op 26 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
erkende jeugdverblijven
Voor wat
bepaalde investeringen
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van max. 40 % van de kosten

Wat houdt de maatregel in

Het decreet Toerisme voor Allen legde nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan bestaande verblijven. De erkenning "Toerisme voor Allen" is uitgegroeid tot een herkenbaar kwaliteitslabel.

Alle erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen.

Het budget is beperkt tot € 1.500.000. Om aan zo veel mogelijk projecten een subsidie toe te kennen, kan het percentage van 40% verlaagd worden.

Meer informatie kan u terugvinden op www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017

De oproep in 2017 werd afgesloten op 1 maart 2017.

 

Wie komt in aanmerking

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of G met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie zijn niet van belang. Meer informatie kan u terugvinden op www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017.

Wat komt in aanmerking

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurwerken:

  • toegankelijkheidsaanpassingen aan bestaande gebouwen;
  • extern toegankelijkheidsadvies;
  • brandveiligheidswerken;
  • moderniseringswerken;
  • infrastructuurprojecten die de familievriendelijkheid stimuleren.

Meer informatie kan u terugvinden op www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017.

Omvang steun

Principieel maximaal 40% van de gespecifieerde kosten komen in aanmerking voor steun.

Om zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie tot te kunnen kennen, is het mogelijk dat het percentage van 40% nog wordt verlaagd.

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt via een specifiek formulier 'Aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor Toerisme voor Allen'.

Bij elke aanvraag dien je in 2017 een toegankelijkheidsadvies in te winnen via gespecialiseerde toegankelijkheidsadviesbureaus. Dit advies moet deel uitmaken van het dossier.

Er worden enkele uitzonderingen voorzien zoals o.a. subsidiedossiers voor instandhoudingswerken.

De aanvraag diende ten laatste op 1 maart 2017 verzonden te worden naar Toerisme Vlaanderen.

Meer informatie op www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Projectfinanciering
Adres

Grasmarkt 61
1000 Brussel
België

Telefoon