Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding (Antwerpen)

Laatst gewijzigd op 11 jun 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit Antwerpen
Voor wat
uitvoeren van bep. externe adviesopdrachten en/of opleidingen van het middenkader en leidinggevenden
Subsidie
van 50% van de kosten (plafond € 6.000)

Wat houdt de maatregel in

De Provincie Antwerpen verleent aan organisaties uit de sector van de sociale economie (inclusief coöperatieve vennootschappen) voor de uitvoering van externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken, een subsidie van 50% van de kosten (maximaal € 6.000).

Wie komt in aanmerking

De subsidie kan worden verleend aan een sociale werkplaats, beschutte werkplaats, initiatief lokale diensteneconomie, sociaal inschakelingsinitiatief of maatwerkbedrijf.
Rechtsvormen die hierbij in aanmerking komen zijn een vzw, vereniging met sociaal oogmerk én coöperatieve vennootschap. Andere erkennings- en rechtsvormen kunnen door de provincie geëvalueerd worden in functie van het reglement.

De maatschappelijke zetel van de subsidietrekker dient gevestigd te zijn binnen de provincie Antwerpen of hij dient een exploitatiezetel te hebben in de provincie Antwerpen. 

De subsidietrekker heeft een bovenlokale werking in de provincie Antwerpen.

De subsidietrekker moet het creëren van kwalitatieve arbeid voor kansengroepen op de arbeidsmarkt tot doel hebben of ondersteunen. De subsidietrekker heeft ten minste gedurende 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag activiteiten in deze zin uitgeoefend.

Wat komt in aanmerking

Deze subsidie kan worden aangewend voor:

  • externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of;
  • opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken.

Het advies of de opleiding kan worden gevraagd/gevolgd bij een adviesbureau/opleidingsverstrekker naar keuze.

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de kosten die in aanmerking komen van het advies of opleiding. Deze kosten worden berekend exclusief btw.

Het plafond van de toegekende subsidie varieert in functie van het aantal voltijds tewerkgestelden:

Aantal voltijds tewerkgestelden

steunpercentage

Maximum bedrag

1 – 249 VTE

50 %

€ 6.000

Vanaf 250 VTE

50 %

€ 4.000

Deze provinciale premie kan gecombineerd worden met andere premies en/of subsidies. Bij verschillende financieringen wordt door de aanvrager duidelijk aangegeven voor welk deel een provinciale tussenkomst wordt gevraagd. Onder geen enkel beding kan er sprake zijn van een dubbele subsidiëring.

Opmerking: Bepaalde Sociale economie-ondernemingen (enkel vzw's of organisaties met een publiekrechtelijk statuut) kunnen van de Vlaamse overheid ook een subsidie voor managementadvies aanvragen. Zie: www.werk.be/online-diensten/managementadvies-voor-sociale-economie-ondernemingen

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht ingediend bij de provincie Antwerpen.

De aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door digitale indiening van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier en alle nodige informatie en documentatie is terug te vinden op www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html.  (> Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding )