Projectsubsidie Oost-Vlaanderen voor innovatie en professionalisering

Laatst gewijzigd op 26 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen (in samenwerking met een sociale-economie onderneming)
Voor wat
creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van max. € 20.000

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal € 20.000. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming.

Projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben allen een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …
Projectvoorstellen konden ingediend worden tot 30 september 2017.

Wie komt in aanmerking

Samenwerkingsverbanden van minimaal 1 sociale-economie-onderneming en 1 onderneming uit de reguliere economie. Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW’s en lokale diensteneconomie-initiatieven en Oost-Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen ook deel uitmaken van dit samenwerkingsverband.

De projecten beperken zich niet tot een specifieke sector.

Wat komt in aanmerking

Het reglement wil een hefboom creëren in ondernemerschap. Het heeft tot doel om vanuit de samenwerking tussen de reguliere en de sociale-economie-ondernemingen als resultaat een product of een dienst af te leveren. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …pre-commerciële fases, …)
Het eindresultaat moet een creatief en vernieuwend karakter hebben én bijdragen aan de professionalisering van kennis en vaardigheden bij zowel de reguliere en de sociale-economie-ondernemingen.

Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang.
De projecten van de laatste oproep worden uitgevoerd  van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De afrekening wordt verwacht eind februari 2019.

Omvang steun

Bij goedkeuring van het project kan de subsidie maximum € 20.000 bedragen.
Investerings-, werkings-, personeelskosten en kosten voor communicatieacties komen voor betoelaging in aanmerking.
Btw-uitgaven (indien de btw recupereerbaar is) en kosten voor recepties en catering boven een bedrag van € 500 komen niet in aanmerking.

De subsidie wordt uitbetaald In 2 schijven: 1ste schijf van 50 % een maand na de goedkeuring en de 2de schijf van 50 % wordt uitbetaald na afloop van het project en na ontvangst van de verantwoordingsstukken.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier wordt via mail gestuurd naar sociale.economie@oost-vlaanderen.be ten laatste op 30 september 2017.
Het aanvraagformulier omvat: situering, aanvangs- en einddatum, timing, doelgroep, omschrijving van de doelstellingen, acties, budget, reproduceerbaarheid en overdraagbaarheid, communicatieacties en de beoogde realisaties.
Een engagementsverklaring van het samenwerkingsverband wordt ook meegestuurd.