Premies voor bedrijven die selectief afval sorteren

Laatst gewijzigd op 7 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval met het oog op recyclage
Premies
recyclagepremie (varieert in functie van type afval) en containerpremie (varieert in functie van type container en gebruiksduur)

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die bedrijfsmatig verpakkingsafval sorteren met het oog op recyclage kunnen bij VAL-I-PAC terecht voor een financiële vergoeding. De financiële ondersteuning gebeurt via 2 premies (vrij van btw): de recyclagepremie om de recyclage te stimuleren van bedrijfsmatig verpakkingsafval én de containerpremie om de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval te stimuleren.

VAL-I-PAC is het officieel orgaan voor de uitvoering van de terugname en informatieplicht van bedrijfsmatig verpakkingsafval. De opdracht van VAL-I-PAC bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die de leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt hebben gebracht, gerecycleerd en gevaloriseerd worden van zodra ze afval zijn.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Daarom geeft VAL-I-PAC financiële steun aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.

Wie komt in aanmerking

Om als bedrijf recht te hebben op deze premies, moet de verpakking:

  • afkomstig zijn van bedrijfsmatig verpakkingsafval;
  • ontstaan zijn op Belgisch grondgebied;
  • selectief gesorteerd worden met het oog op recyclage;
  • opgehaald worden door een operator die officieel erkend is door VAL-I-PAC.

De ontpakkers moeten in geen geval lid zijn of worden van VAL-I-PAC om recht te hebben op een premie.

Omvang steun

De financiële ondersteuning gebeurt via 2 premies (vrij van btw).

De recyclagepremie is bedoeld om de recyclage te stimuleren van bedrijfsmatig verpakkingsafval dat ontstaan is op Belgisch grondgebied, namelijk kunststof en verpakkingshout (in homogene fracties).
Voor elke ton verzameld verpakkingsafval die gerecycleerd wordt, betaalt VAL-I-PAC een forfaitair bedrag aan de ontpakkers (€ 35 per ton recycleerbare kunststof of € 10 per ton recycleerbaar houten verpakkingsafval (te vermalen voor spaanplaten, als bodembedekker, of voor compostering).

De containerpremie is bedoeld om de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval te stimuleren door tussenkomst in de huur van selectieve containers, zakken of andere inzamelsystemen (bv draadcontainer). Deze premies variëren in functie van het type container en de gebruiksduur.