Pilootprojecten strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies

Laatst gewijzigd op 17 nov 2017 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Dit project liep af op 31 december 2015. Het werd wel geïntegreerd in de nieuwe kmo-groeisubsidie, operationeel vanaf  mei 2016.

Via dit pilootproject konden kmo's gesubsidieerd strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies van externe private dienstverleners inwinnen. De steun bedroeg 50% van de subsidiabele advieskost en was beperkt tot maximaal € 25.000 per advies.

 

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België