Logiessubsidies

Laatst gewijzigd op 6 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
erkende & vergunde logies
Voor wat
investeringen in de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies
Subsidie via oproep
max. steun van 25% (plafond: € 50.000)

Wat houdt de maatregel in

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Deze subsidie is gericht op de erkende logies en de erkende logies volgens het Toerisme voor Allen-decreet als hostel of vakantiecentrum.

De subsidie wordt verleend voor bepaalde investeringen in infrastructuur. 

De subsidie-oproep voor 2020 bij Toerisme Vlaanderen is afgelopen.

Wie komt in aanmerking

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor een toeristisch logies dat beschikt over een exploitatievergunning op grond van het logiesdecreet van 10 juli 2008.

Volgende logiescategorïeën komen in aanmerking:

  • de toeristische logies die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016;
  • de toeristische logies die op 1 april 2017 vergund zijn volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008;
  • de toeristische logies die op 1 april 2017 erkend zijn volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiewoning;
  • de eigenaar, de exploitant of de gemachtigde van het toeristisch logies kan een aanvraag indienen.

Wat komt in aanmerking

De subsidiabele uitgaven voor de logies die in aanmerking komen dienen betrekking te hebben op:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur;
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A of A+ label;
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven;
  • renovatie en extra sanitair voor hostels;
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de handleiding op: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie.

Omvang steun

De maximale financiële steun bedraagt 25% van de uitgaven die in aanmerking komen. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 50.000 per dossier.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor 2020 is afgelopen.

Het aanvraagformulier en vereiste bijlagen dienen voor de uiterste datum aan Toerisme Vlaanderen ingediend te worden.

De aanvraagprocedure verloopt enkel online. Je kan je aanvraag doen op logiessubsidies.toerismevlaanderen.be.

Voor meer informatie verwijzen we naar: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie.