Logiessubsidie: steun voor vergunde toeristische logies

Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
erkende & vergunde logies
Voor wat
investeringen in de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
max. steun van 25% (plafond: € 50.000)

Wat houdt de maatregel in

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Deze subsidie is gericht op de erkende logies en de op 1 april 2017 vergunde logies volgens het logiesdecreet enerzijds en de erkende logies volgens het Toerisme voor Allen-decreet als hostel of vakantiecentrum anderzijds.

De subsidie wordt verleend voor investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van de logies; investeringen in toegankelijkheid die bijdragen tot een A of A+ label; een beperkte lijst van investeringen voor de aanleg of inrichting van camperplaatsen en zorgspecifieke investeringen. De maximale steun bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werken, en is beperkt tot € 50.000.

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 loopt er een nieuwe oproep bij Toerisme Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor een toeristisch logies dat beschikt over een exploitatievergunning op grond van het logiesdecreet van 10 juli 2008.

Volgende logiescategorïeën komen in aanmerking:

  • de toeristische logies die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016;
  • de toeristische logies die op 1 april 2017 vergund zijn volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008;
  • de toeristische logies die op 1 april 2017 erkend zijn volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiewoning;
  • de eigenaar, de exploitant of de gemachtigde van het toeristisch logies kan een aanvraag indienen.

Wat komt in aanmerking

De subsidiabele uitgaven voor de logies die in aanmerking komen dienen betrekking te hebben op:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur;
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A of A+ label;
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven;
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de handleiding op: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie .

Omvang steun

De maximale financiële steun bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werken waarvoor de subsidie wordt toegekend. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 50.000 en er wordt geen subsidie toegekend als de kostprijs van de aankopen en de werken lager is dan € 5.000, exclusief btw.

Er wordt rekening gehouden met de-minimissteun die bepaalt dat een onderneming over een periode van drie belastingjaren maximaal € 200.000 de-minimissteun kan genieten.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure loopt vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018.

Het aanvraagformulier en vereiste bijlagen dienen voor de uiterlijkste datum aan Toerisme Vlaanderen ingediend worden.

Voor meer informatie verwijzen we naar: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie