LIFE programma

Laatst gewijzigd op 15 okt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op het milieu en het klimaat
Subsidie via oproep
van 55% van de projectkosten

Wat houdt de maatregel in

Het LIFE  (l'Instrument Financier pour L'Environnement) programma is een Europees financieringsprogramma met als doelstelling bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Unie. Voor de traditionele projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 55% voor de periode 2018-2020.

De focus in het programma zijn de traditionele projecten. Daarnaast kunnen organisaties geïntegreerde projecten indienen. Deze dienen milieu- of klimaatstrategieën of -beleidsplannen te implementeren op een grote schaal. In een geïntegreerd project dienen ook complementaire acties worden uitgevoerd, door andere fondsen gesteund, bij voorkeur Europese fondsen, maar ook nationale of private fondsen zijn mogelijk.

Het LIFE programma focust op de prioriteiten die werden vastgelegd in het Zevende Milieu-Actieprogramma (7MAP, dat loopt van 2013 tot 2020) zoals natuurlijk kapitaal en hulpbronnenefficiëntie.

Wat komt in aanmerking

Het LIFE programma is verdeeld in twee subprogramma’s:

Het subprogramma ‘Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen” heeft drie prioritaire gebieden:
  1. Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik;
  2. Natuur en biodiversiteit;
  3. Milieubeleid en -bestuur en informatie.

Pilootprojecten en demonstratieprojecten onder dit deel dienen aan te sluiten bij de prioritaire thema’s zoals die zijn ontwikkeld in het Meerjarenwerkprogramma.

Het subprogramma Klimaatactie heeft drie prioritaire gebieden:
  1. Mitigatie van de klimaatverandering;
  2. Aanpassing aan de klimaatverandering;
  3. Klimaatgovernance en informatie.

Naast piloot- en demonstratieprojecten kunnen onder dit subprogramma ook projecten met beste praktijken worden ingediend. Deze dienen allen aan te sluiten bij de prioriteiten die worden aangeduid in de jaarlijkse projectoproep voor klimaatprojecten.

De prioriteiten voor de projectoproepen van 2018 tot 2020 zijn opgenomen in het Meerjaarlijks Werkprogramma, te vinden op de website van Eur-lex.

Omvang steun

Voor de traditionele projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 55% voor de periode 2018-2020. Minstens 55% van het budget voor de subsidies van projecten, zal gaan naar projecten ter ondersteuning van de natuur en de biodiversiteit.
De Commissie zal er bovendien op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten zal toegewezen worden aan transnationale projecten. Het LIFE programma wordt beheerd door de Europese Commissie en uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME).

Aanvraagprocedure

Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies rond april.

De projecten dienen voor het subprogramma ‘Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen” via een tweestapsprocedure worden ingediend. Een concept nota van 10 pagina’s wordt in een eerste fase ingediend. Wanneer deze positief wordt geëvalueerd, dient een volledig projectvoorstel te worden ingediend. Voor het subprogramma Klimaatactie blijft de eenstapsprocedure van kracht waarbij de indiener van de eerste keer een vommedig voorstel dient voor te leggen.

Belgische ondernemers moeten traditionele projecten indienen via het ECAS portaal waarvoor een paswoord en login kan worden aangevraagd.

Financiële instrumenten

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

  • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk  via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen.
  • Met de “Natural Capital Financing Facility”  tracht de EIB  biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Stefanie Hugelier
Telefoon