LIFE programma

Laatst gewijzigd op 3 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op het milieu en het klimaat
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van 60% van de projectkosten

Wat houdt de maatregel in

Het LIFE programma is een Europees financieringsprogramma met als doelstelling bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Unie. Zowel voor de traditionele projecten als voor de geïntegreerde projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 60% voor de periode 2014-2017.

LIFE (l'Instrument Financier pour L'Environnement) vierde in 2014 zijn 25-jarig bestaan. Voor de programmaperiode 2014-2020 bedraagt het LIFE budget € 3,455 miljard. De focus in het programma zijn de traditionele projecten. Daarnaast kunnen organisaties geïntegreerde projecten indienen. Deze dienen milieu- of klimaatstrategieën of -beleidsplannen te implementeren op een grote schaal. In een geïntegreerd project dienen ook complementaire acties worden uitgevoerd, door andere fondsen gesteund, bij voorkeur Europese fondsen, maar ook nationale of private fondsen zijn mogelijk.

LIFE creëert bovendien twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

Het LIFE programma focust op de prioriteiten die werden vastgelegd in het Zevende Milieu-Actieprogramma (7MAP, dat loopt van 2013 tot 2020) zoals natuurlijk kapitaal en hulpbronnenefficiëntie.

Wat komt in aanmerking

Het LIFE programma is verdeeld in twee subprogramma’s:
Het subprogramma ‘Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen” heeft drie prioritaire gebieden:

  1. Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik;
  2. Natuur en biodiversiteit;
  3. Milieubeleid en -bestuur en informatie.

Pilootprojecten en demonstratieprojecten onder dit deel dienen aan te sluiten bij de prioritaire thema’s zoals die zijn ontwikkeld in het Meerjarenwerkprogramma.

Het subprogramma Klimaatactie heeft drie prioritaire gebieden:

  1. Mitigatie van de klimaatverandering;
  2. Aanpassing aan de klimaatverandering;
  3. Klimaatgovernance en informatie.

Naast piloot- en demonstratieprojecten kunnen onder dit subprogramma ook projecten met beste praktijken worden ingediend. Deze dienen allen aan te sluiten bij de prioriteiten die worden aangeduid in de jaarlijkse projectoproep voor klimaatprojecten.

Omvang steun

Zowel voor de traditionele projecten als voor de geïntegreerde projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 60% voor de periode 2014-2017. Voor de traditionele projecten zal de Europese bijdrage vanaf 2018 komen op 55%. Minstens 55% van het budget voor de subsidies van projecten, zal gaan naar projecten ter ondersteuning van de natuur en de biodiversiteit.
De Commissie zal er bovendien op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten zal toegewezen worden aan transnationale projecten. Het LIFE programma wordt beheerd door de Europese Commissie en uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME).

Aanvraagprocedure

Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies.

Belgische ondernemers moeten traditionele projecten indienen via het ECAS portaal waarvoor een paswoord en login kan worden aangevraagd.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Stefanie Hugelier
Telefoon