InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen

Laatst gewijzigd op 16 okt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
ondersteuning van innovatieve projecten
Financieringsintrumenten
leningen/waarborgen van max. 50% van de investeringskosten

Wat houdt de maatregel in

In het kader van Horizon 2020 hebben de Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank-EIB en het Europees Investeringsfonds-EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten gelanceerd. Ze willen hiermee innovatieve bedrijven helpen om gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar biedt 'InnovFin - EU-financiering voor Innovatieve Ondernemingen' een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur. De EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) ondersteunen de financiële producten van InnovFin via hiervoor gereserveerde middelen.

Deze steun wordt rechtstreeks verstrekt of via financiële tussenpersonen.

Wie komt in aanmerking

InnovFin-financiering is ontwikkeld als een reeks geïntegreerde en complementaire financieringsinstrumenten, die de hele waardeketen van investeringen in onderzoek en innovatie bestrijkt. Alle producten zijn vraaggestuurde instrumenten, die binnen alle in aanmerking komende sectoren, landen en regio's worden verstrekt. Mogelijke eindbegunstigden zijn ondernemingen en andere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in de met Horizon 2020 geassocieerde landen. Deze garantie- en schuldinstrumenten worden aangevuld met een reeks kapitaalinstrumenten onder beheer van het EIF.

De steun kan toegekend worden aan kmo's (Europese definitie), kleine midcap-ondernemingen (van 250 tot 500 werknemers), grote midcap-ondernemingen (500 tot 3000 werknemers) of grote ondernemingen (>3000 werknemers) en onderzoeksinstellingen, afhankelijk van het instrument.

Overzicht verschillende instrumenten

Hierbij een overzicht van een aantal van deze instrumenten. Een volledig overzicht is terug te vinden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm

InnovFin Equity 

InnovFin SME Guarantee 

InnovFin Emerging Innovators

InnovFin MidCap Guarantee 

  • voor innovatieve grote midcap-ondernemingen, uitgesloten voor InnovFin MKB-garanties;
  • de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering tot € 50 miljoen;
  • via erkende financiële instellingen, zie www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm.

Omvang steun

Er wordt door de EIB-groep maximaal 50% van de investeringskosten gefinancierd/gewaarborgd.

Contact

Voor de instrumenten van InnovFin werden er een aantal financiële instellingen in België erkend: ING Belgium (www.ing.be) en KBC Bank (www.kbc.be).

Meer informatie over het programma InnovFin kan je raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm.

Meer informatie over wie in België voor welke instrumenten werd erkend, kan je terugvinden via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/. Selecteer vervolgens België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxemburg
België

Telefoon
Website
Adres

Avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
België

Telefoon
Website