InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen

Laatst gewijzigd op 2 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Wat houdt de maatregel in

In het kader van Horizon 2020 hebben de Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank-EIB en het Europees Investeringsfonds-EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar biedt 'InnovFin - EU-financiering voor Innovatieve Ondernemingen' een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur. De financiële producten van InnovFin worden ondersteund door middelen die de EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) hiervoor hebben gereserveerd.

Deze steun wordt rechtstreeks verstrekt of via financiële tussenpersonen.

Wie komt in aanmerking

InnovFin-financiering is ontwikkeld als een reeks geïntegreerde en complementaire financieringsinstrumenten, die de hele waardeketen van investeringen in onderzoek en innovatie bestrijkt. Alle producten zijn vraaggestuurde instrumenten, die binnen alle in aanmerking komende sectoren, landen en regio's worden verstrekt. Mogelijke eindbegunstigden zijn ondernemingen en andere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in de met Horizon 2020 geassocieerde landen. Deze garantie- en schuldinstrumenten zullen in de nabije toekomst worden aangevuld met een reeks kapitaalinstrumenten onder beheer van het EIF.

De steun kan toegekend worden aan kmo's (Europese definitie), kleine midcap-ondernemingen (van 250 tot 500 werknemers), grote midcap-ondernemingen (500 tot 3000 werknemers) of grote ondernemingen ( >3000 werknemers) en onderzoeksinstellingen, afhankelijk van het instrument.

Overzicht verschillende instrumenten

Hierbij een overzicht van de verschillende instrumenten. U kan dit ook raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm

InnovFin SME Guarantee (InnovFin voor MKB garanties) 

InnovFin MidCap Guarantee (InnovFin voor Midcap-garanties)

 • voor innovatieve grote midcap-ondernemingen, uitgesloten voor InnovFin MKB-garanties;
 • de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering tot € 50 miljoen;
 • via erkende financiële instellingen, zie www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm.

InnovFin Equity (InnovFin voor risicokapitaalfinanciering

InnovFin MidCap Growth Finance (InnovFin voor midcap-groeifinanciering)

InnovFin Large Projects (InnovFin voor grote projecten)

 • voor O&I-projecten van grote ondernemingen (>3000 werkn.), universiteiten, publieke onderzoeksinstellingen, infrastructuur voor O&I, enz...;
 • leningen en garanties van € 25 miljoen tot € 300 miljoen;
 • Rechtstreeks richten tot EIB, zie  contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/large-projects.htm.

InnovFin Energy Demo Projects (InnovFin voor energie demonstratieprojecten)

 • special purpose vehicles (SPV's of projectvennootschappen), midcap-en grote ondernemingen;
 • leningen en kredietrisicogaranties voor leningen van € 7,5 miljoen tot € 75 miljoen voor demonstratieprojecten in o.m. hernieuwbare energie;
 • rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm.

InnovFin Infectious Diseases (InnovFin voor besmettelijke ziekten)

InnovFin Advisory (InnovFin adviesdiensten)

 • de verwachte doelgroepen zijn opdrachtgevers van grote O&I-projecten die voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020;
 • financieel advies ter voorbereiding van krediet- en investeringsaanvragen van omvangrijke complexe O&I projecten (min. € 15 miljoen investeringen);
 • rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/advisory.htm.

Omvang steun

Er wordt door de EIB-groep maximaal 50% van de investeringskosten gefinancierd/gewaarborgd.

Contact

Voor de instrumenten 'InnovFin voor MKB-garanties' en 'InnovFin voor midcap-garanties' werden er een aantal financële instellingen in België erkend: Belfius (www.belfius.be), ING Belgium (www.ing.be), KBC Bank (www.kbc.be).

Meer informatie over het programma InnovFin kan u raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm

Meer informatie over wie in België voor welke instrumenten werd erkend, kan u terugvinden via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/. Selecteer vervolgens België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxemburg
België

Telefoon
Website
Adres

avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
België

Telefoon
Website