Innovatieve Circulaire Economieprojecten

Laatst gewijzigd op 4 jun 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire economie
Subsidie
 tot 80% (met een maximum van € 100.000)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, lokale overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers alsook partnerschappen van deze instanties kunnen tot 80% steun (met een maximum van € 100.000) bekomen voor het opzetten van experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire economie.

De open call 2019 van OVAM/Vlaanderen werd afgesloten op 4 september 2019 (12u).

Wie komt in aanmerking

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de keten worden aangemoedigd (van producent naar consument en terug). Indienen met rechtspersonen (vzw, bvba...) is sterk aan te raden.

Wat komt in aanmerking

De steun wodt toegekend aan projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
   
 • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Omvang steun

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van € 100.000 per project. Voor grotere projecten kan er een deelbegroting worden gemaakt voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.

De-minimis

De de-minimisregeling inzake staatssteun is van toepassing op alle ondernemingen in het partnerschap. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Voornaamste kenmerken van een succesvol project

 • De toepassing van innovatie in circulaire economie, die in het bijzonder inzet op één of meerdere van deze topics:
  1. partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone);
  2. systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  3. slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie...);
  4. herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten);
  5. nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties);
  6. intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport...);
  7. toepassen van slimme technologie in een maatschappelijke context als driver voor CE (IOT, blockchain, AI, VR, AR, big data...);
 • Voorbeeldwaarde voor impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
 • Relevantie en opschaalbaarheid: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
 • Partnerschappen, met een goede specificering van de rollen en engagementen;
 • Bijdragen tot de demonstratie en verspreiding van de principes van de circulaire economie.

Aanvraagprocedure

De deadline voor indienen was 4 september 2019 om 12u.
Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call

 

Contact

Adres

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

Telefoon