Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie

Laatst gewijzigd op 24 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
max. steun van 75% (plafond: € 22.500)

Wat houdt de maatregel in

Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiële ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen. De oproep van 2017 is afgesloten.

De projecten hebben als hoofddoel de participatie te verhogen aan het toeristisch aanbod van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze zelf niet kunnen overwinnen.

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

De volgende instanties komen in aanmerking:

 • gemeentebesturen of hun autonome bedrijven;
 • provinciebesturen of hun autonome bedrijven;
 • de Vlaamse gemeenschapscommissie;
 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
 • publieke rechtspersonen;
 • private rechtspersonen;
 • grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan een gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of de Vlaamse overheid deelneemt;
 • een samenwerkingsverband van de voormelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

De specifieke doelstellingen binnen de oproep zijn:

 • Het inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen. Mogelijke drempels zijn bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheidsdrempel, een zorgdrempel of een culturele drempel.

 • Het realiseren van regionale netwerkalternatieven voor het (openbaar) vervoer. Deze projecten voorzien oplossingen voor het ontbreken van (toegankelijke) openbare vervoersmogelijkheden in een bepaalde regio in functie van het wegwerken van een mobiliteitsdrempel bij vakantiegangers.

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal € 5.000 bedragen, komen in aanmerkingen voor subsidie.

De volgende kosten kunnen in aanmerking komen:

 • personeelskosten;
 • animatiekosten en verblijfs- en transportkosten;
 • huur van medische hulpmiddelen;
 • kosten voor vorming;
 • toeleiding, promotie en communicatie;
 • kosten voor kennisdeling;
 • ontwikkeling van nieuwe digitale en audiovisuele producten.

Omvang steun

Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging.

De maximale toegestane subsidie bedraagt € 22.500.

Aanvraagprocedure

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 12 april 2017 tot uiterlijk 31 mei 2017.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie