Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie

Laatst gewijzigd op 18 mei 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
max. steun van 75% (plafond: € 22.500)

Wat houdt de maatregel in

Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiële ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, toegankelijkheidsdrempel, zorgdrempel, culturele drempel) te verlagen.

De oproep voor 2018 is afgelopen.

 

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid uit Vlaanderen of Brussel die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

De volgende instanties komen in aanmerking:

 • gemeentebesturen of hun autonome bedrijven;
 • provinciebesturen of hun autonome bedrijven;
 • de Vlaamse gemeenschapscommissie;
 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
 • publieke rechtspersonen;
 • private rechtspersonen;
 • grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan een gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of de Vlaamse overheid deelneemt;
 • een samenwerkingsverband van de voormelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

De specifieke doelstellingen binnen de oproep waren in 2018:

 • Het inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen. Mogelijke drempels zijn bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheidsdrempel, een zorgdrempel of een culturele drempel.

 • Het realiseren van regionale netwerkalternatieven voor het (openbaar) vervoer. Deze projecten voorzien oplossingen voor het ontbreken van (toegankelijke) openbare vervoersmogelijkheden in een bepaalde regio in functie van het wegwerken van een mobiliteitsdrempel bij vakantiegangers.

Omvang steun

Toerisme Vlaanderen voorzag een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging.

De maximale toegestane subsidie bedroeg € 22.500.

Aanvraagprocedure

Er is momenteel geen aanvraagmogelijkheid.