Fiscaal voordeel bij nacht- en ploegenarbeid

Laatst gewijzigd op 20 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van werknemers die ploegen-of nachtarbeid verrichten.
Vrijstelling doorstorting
van 22,8% van het totale belastbare loon (25 % in een volcontinu arbeidssysteem)

Wat houdt de maatregel in

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op het loon van de werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. Uitzendbedrijven die werknemers tewerkstellen in ondernemingen waarin ploegen- en nachtarbeid wordt verricht komen ook in aanmerking. Bedrijven uit de non-profit sector komen niet in aanmerking voor de maatregel, behoudens enkele uitzonderingen.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt in principe voor de hele privé sector en vzw’s (het betreft hier dezelfde werkgevers die kunnen gebruik maken van de eerste categorie van de structurele vermindering).
De fiscale voordelen worden toegekend voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten en waarvoor een premie voor die ploegen- of nachtarbeid wordt betaald. Vanaf 1 juni 2009 is het verplicht om tenminste een derde van de arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid te worden tewerkgesteld. Voor de werknemer die toevallig een keer in een ploegen- of nachtsysteem meedraait, kan de vrijstelling niet meer genoten worden.
Er is een verhoogd fiscaal voordeel voor ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem.

Onder ploegenarbeid en nachtarbeid wordt hier verstaan:

  • ploegenarbeid: minimum twee ploegen met in totaal minimum twee werknemers die hetzelfde werk doen en die elkaar in tijd opvolgen zonder dat er een onderbreking is of zonder dat er een overlapping is die groter is dan één vierde van hun dagtaak;
  • nachtarbeid: werknemers die prestaties verrichten tussen 20 en 6 uur, behalve de werknemers die uitsluitend werken tussen 6 uur en 24 uur en behalve de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken na 5 uur.

Onder een volcontinu arbeidssysteem wordt verstaan:

  • minstens vier ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen, en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak.

Omvang steun

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die hij/zij heeft ingehouden op het loon van de werknemer. Deze vrijstelling werd verhoogd vanaf 1 januari 2016 en bedraagt nu 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegen- of nachtarbeid. De vrijstelling geldt niet voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen. De berekening moet per werknemer gebeuren.

De vrijstelling is hoger (+ 2,2 procentpunten) voor ondernemingen die in een volcontinu arbeidssysteem werken en bedraagt 25% vanaf 1 januari 2016.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling van doorstorting dient de onderneming bij de aangifte in de bedrijfsvoorheffing te bewijzen dat de werknemers aan de gestelde voorwaarden voldoen. De werkgever moet eveneens, voor de periode waarin hij bezoldigingen heeft toegekend die in aanmerking komen voor deze maatregel, 2 afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing opmaken.

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon