Financieringsinstrument Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)

Laatst gewijzigd op 19 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector
Voor wat
start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten
Subsidie
in de vorm van een kapitaalpremie

Wat houdt de maatregel in

Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector dat, net zoals het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat doet voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen, start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten wil voorzien. Daarnaast voorziet FIVA ook steun voor verwante activiteiten zoals veilingen, verwerking en commercialisatie.

Wie komt in aanmerking

De steunregeling is bestemd voor beroepsbedrijven gericht op visserij- of viskweekactiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De visserij of viskweekactiviteit wordt op economisch verantwoorde wijze uitgevoerd, waarbij de arbeidsprestatie van de werkende vennoten-bedrijfsleiders op redelijke wijze wordt vergoed. De Vlaamse overheid verkiest hierbij een familiale persoonsgebonden structuur boven deze van een loutere kapitaalsvennootschap.

Omvang en voorwaarden steun

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan u terugvinden op de website lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/fiva-financieringsinstrument-voor-de-vlaamse-visserij-en