Erfgoedlening

Laatst gewijzigd op 15 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in onroerend erfgoed
Voordelige lening
van € 25.000 tot € 250.000 met een intrestvoet van 1%

Wat houdt de maatregel in

De erfgoedlening is een investeringskrediet bedoeld voor investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers (incl. zelfstandigen in hoofberoep), publieke entiteiten en openbare besturen. De erfgoedlening kan gebruikt worden voor de restauratie, renovatie of herbestemming van het erfgoed.

Wie komt in aanmerking

De erfgoedlening – investeringskrediet kan aangevraagd worden door ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen die eigenaar zijn van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Een zelfstandige in bijberoep kan geen erfgoedlening onder de vorm van een investeringskrediet aanvragen.

Wat komt in aanmerking

De werken moeten worden uitgevoerd aan onroerend erfgoed dat is beschermd of is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Volgende werken komen in aanmerking:

  • restauratie- of renovatiewerken;
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie;
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen. Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed gelden de voorschriften en bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed gelden bijkomende voorwaarden.

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Wel is het mogelijk om een bijkomende lening, aanvullend op een bancaire financiering, af te sluiten.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De lening bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 250.000. Er wordt een eigen inbreng verwacht van minimaal 20% van de totale investering.

De intrestvoet bedraagt 1%. De looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.

De erfgoedlening – investeringskrediet is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie. Eventuele andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag.

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Wel is het mogelijk om een bijkomende lening, aanvullend op een bancaire financiering, af te sluiten.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een erfgoedlening – investeringskrediet kan worden aangevraagd bij PMV/z-Leningen door het aanvraagformulier in te vullen. Bij dit aanvraagformulier moet eveneens een Excelbestand ingevuld worden met het investerings- en financieringsplan.

PMV/z-Leningen onderzoekt de aanvraag en neemt vervolgens contact op.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.