Erfgoedlening

Laatst gewijzigd op 8 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in onroerend erfgoed
Voordelige lening
van € 25.000 tot € 250.000 met een intrestvoet van 1%

Wat houdt de maatregel in

De erfgoedlening is een investeringskrediet bedoeld voor investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen. De erfgoedlening kan gebruikt worden voor de restauratie, renovatie of herbestemming van het erfgoed.

Wie komt in aanmerking

De erfgoedlening – investeringskrediet kan aangevraagd worden door ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen die eigenaar zijn van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Investeringen in onroerend erfgoed kunnen een erfgoedlening-type consumentenkrediet aanvragen. Voor meer info zie www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedlening/erfgoedlening-type-consumentenkrediet

Wat komt in aanmerking

De werken moeten worden uitgevoerd aan onroerend erfgoed dat is beschermd of is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Volgende werken komen in aanmerking:

  • restauratie- of renovatiewerken;
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie;
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen. Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed gelden de voorschriften en bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed gelden bijkomende voorwaarden.

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Wel is het mogelijk om een bijkomende lening, aanvullend op een bancaire financiering, af te sluiten.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De  lening bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 250.000. Er wordt een eigen inbreng verwacht van minimaal 20% van de totale investering.

De interestvoet voor leningen afgesloten in 2017 bedraagt 1%. De looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.

De erfgoedlening – investeringskrediet is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie. Eventuele andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag.

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Wel is het mogelijk om een bijkomende lening, aanvullend op een bancaire financiering, af te sluiten.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een erfgoedlening – investeringskrediet kan worden aangevraagd bij Participatiefonds Vlaanderen door het aanvraagformulier in te vullen. Bij dit aanvraagformulier moet eveneens een Excelbestand ingevuld worden met het investerings- en financieringsplan.

Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt de aanvraag en neemt vervolgens contact op.

Contact

Meer informatie over deze lening kan je terugvinden op de website van Agentschap Onroerend Erfgoed: www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon