Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP)

Laatst gewijzigd op 20 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op een groenere economie door efficiënter gebruik van de hulpmiddelen
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per programma en oproep

Wat houdt de maatregel in

In het kader van de Europa 2020-strategie lanceerde de Europese Commissie het Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP). Deze Europese maatregel wil groenere economie bevorderen door efficiënter gebruik van hulpbronnen. Het Eco-AP tracht innovatie te stimuleren die de druk op het milieu vermindert/tracht te verminderen en de kloof tussen innovatie en de markt dicht/tracht te dichten. De omvang van de steun is afhankelijk van het programma waaronder het project ingediend werd (Horizon 2020, LIFE, COSME, ESIF).

Wie komt in aanmerking

Rechtspersonen (zowel handelsvennootshappen als vzw's) kunnen inschrijven via oproepen van de Europese Commissie om een project volgens een bepaald thema in te dienen.

Wat komt in aanmerking

In de voorbije jaren was de eco-industrie een belangrijke sector binnen de Europese economie met een gemiddelde omzet van 2,2% t.o.v. het Europees  BBP (€227 miljard) en een tewerkstelling van 3,4 miljoen mensen.

Voor meer informatie zie:

Een uitgebreid algemeen overzicht van steunmaatregelen van het Europees fonds vindt u op ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes/index_en.htm.

De aparte programma’s zijn:

Omvang steun

De omvang, de looptijd en de vorm waaronder de steun ter beschikking wordt gesteld, hangt af van het programma waaronder het project ingediend werd.

Aanvraagprocedure

Geïnteresseerde rechtspersonen kunnen inschrijven via oproepen, zogenaamde ‘calls for proposals’ van de Europese Commissie. Het indienen van projecten kan online via de site van de Europese Commissie op het Participant Portal: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Contact

Afdeling / Dienst
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon