Voorwaarden

Voor wie?

Bedrijven die geen kmo zijn, wel innovatiepotentieel hebben, maar niet beschikken over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren.

Voorbeelden zijn productie-georiënteerde bedrijven die door groei of overnames het kmo-statuut zijn ontgroeid en lokale productievestigingen van multinationale ondernemingen zonder eigen O&O-activiteiten.

Het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen bedrijfssteun toegekend gekregen hebben van meer dan € 250.000 in 1 jaar.

Welke projecten?

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden.

In hun uitvoering moeten steunbare projecten ook verder gaan dan het hoofdzakelijk inhuren van ondersteuning op de markt die vanuit hun competentie een consultingtraject met een bekend pad uitvoeren.


Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail