Financiële steun voor sprint-projecten

Basisprincipe

Een sprint-project duurt maximaal 24 maanden.

De begroting bedraagt minimaal € 50.000.Per bedrijf kan maximaal 1 sprint-project gesteund worden per kalenderjaar.De steun wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting en bedraagt maximaal € 250.000.

Het basissteunpercentage bedraagt 25%%, verhoogd met 10% of 20% voor middelgrote of kleine ondernemingen die als partner betrokken zijn. Dit kan verhoogd worden met 10% indien een relevante en substantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Hierbij draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectkosten.


De steunmaatregel in detail

De manier waarop de projectbegroting wordt opgebouwd en welke kosten aanvaardbaar zijn, wordt in detail uitgelegd in het kostenmodel. In essentie omvat de begroting de personeelkosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten), de overige kosten van de bedrijfspartners en de uitbestedingen bij onderzoeksinstellingen en onderaannemers.

Steun kan niet retroactief verleend worden. Kosten kunnen slechts aanvaard worden vanaf ten vroegste de eerste van de maand volgend op de indiening van een ontvankelijke aanvraag.


Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail