hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie komt in aanmerking?

De vorm van de onderneming

Onder onderneming wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid en de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Voor de rentetoelage zijn onder meer eenmanszaak/natuurlijk persoon, bvba/evba, nv, cv/cvba en vof aanvaardbare bedrijfsvormen. Vzw’s zijn uitgesloten van de maatregel.

De uitbating van de onderneming

De zelfstandige, of kleine of middelgrote onderneming, moet minstens één exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door openbare werken. Die exploitatiezetel moet beschikken over ruimtes die in normale omstandigheden toegankelijk zijn voor de klanten en de leveranciers.

De activiteit van de onderneming

Er kan enkel een rentetoelage worden toegekend aan ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACE-codes.

De grootte van de onderneming

Enkel kleine of middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor de rentetoelage.

De gegevens voor de berekening van de jaaromzet en het balanstotaal worden vastgesteld op basis van de laatste twee jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België zijn neergelegd voor de indieningsdatum van de steunaanvraag. Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, worden de gegevens vastgesteld op basis van de laatste twee aangiftes bij de directe belastingen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag. Bij recent opgerichte ondernemingen, waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste werk- of productiejaar.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail