hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt de rentetoelage?

De rentetoelage bedraagt in principe maximaal 80% van de totale rentekosten en jaarlijks 8% van het geleende bedrag (uitgezonderd kaskredieten). De berekening van de rentetoelage hangt af van het moment waarop het krediet is afgesloten en ook van de kredietvorm.

In alle gevallen mag de totale rentetoelage maximaal 50.000 euro bedragen.

Het bedrag van de rentetoelage die wordt toegekend, is ook geplafonneerd door de Verordening (EU) nr. 1407/2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Aan eenzelfde onderneming mag over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun worden toegekend (voor de transportsector niet meer dan 100.000 euro). Bij verbonden ondernemingen moet dat op groepsniveau worden bekeken.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail