hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de rentetoelage aan?

Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de rentetoelage nog altijd aangevraagd worden

De onderneming moet de rentetoelage aanvragen uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken.

De registratiedatum van de steunaanvraag is de datum waarop de onderneming de online steunaanvraag bevestigt.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen verstuurt elektronisch een ontvangstmelding naar de onderneming.

De aanvraag van de rentetoelage is pas ontvankelijk als de onderneming de online steunaanvraag heeft bevestigd en alle vereiste documenten en stavingsstukken heeft opgeladen en meegestuurd.

Wettelijk gezien moeten uiterlijk 14 kalenderdagen na de registratiedatum van de steunaanvraag de volgende documenten en stavingsstukken in het bezit zijn van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

  • de ondertekende Verklaring op erewoord, waarvan zij het blanco ontvangt tijdens het ingeven van de online steunaanvraag;
  • als de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan, een kopie van het financieel plan;
  • een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële … interestaflossingen staan vermeld;
  • de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) aan de hand van een verklaring afkomstig van de boekhouder.

De vraag tot verhoging van de rentetoelage bij een extreme of langere duur van de openbare werken moet niet via het online aanvraagformulier gebeuren. Dergelijke vragen kunnen nog altijd per mail.

Modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid van een onderneming

Kort na registratie van de steunaanvraag zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan de stad of de gemeente waar de getroffen exploitatiezetel gelegen is, vragen om de modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid van een onderneming in te vullen en aan haar op te sturen.

In de volgende gevallen laat het Agentschap Innoveren & Ondernemen de duurtijd van de openbare werken (opnieuw) attesteren door de stad of de gemeente:

  • na registratie van de aanvraag van een rentetoelage;
  • na registratie van de vraag tot verhoging van de rentetoelage bij een extreme of langere duur van de openbare werken.
     

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail