Bedrag

Basisprincipe

Een O&O-bedrijfsproject duurt bij voorkeur maximaal 2 jaar. Indien het project deel uitmaakt van een internationaal project dat langer loopt of mits expliciete motivatie, kan een project maximaal 3 jaar duren, waarbij een tussentijdse evaluatie na 2 jaar kan worden uitgevoerd.

De steun voor een project bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3 miljoen.

De steun wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. De manier waarop deze begroting wordt opgebouwd en welke kosten aanvaardbaar zijn, wordt in detail uitgelegd in het kostenmodel. In essentie omvat de begroting de personeelkosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten), de overige kosten van de bedrijfspartners en de uitbestedingen bij onderzoeksinstellingen en onderaannemers.

De steunpercentages

  • Het basissteunpercentage bedraagt 25% voor ontwikkelingsprojecten, gericht op de toepassing van kennis voor nieuwe of vernieuwde producten, processen of diensten.
  • Het basissteunpercentage bedraagt 50% voor onderzoeksprojecten, gericht op het genereren van nieuwe kennis, die op termijn ook kan bijdragen tot innovatie.

Meer informatie over het verschil tussen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en het bepalen van het steunpercentage, staat in de template aanvraagformulier.

Documenten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail