Vanaf 1 maart is het niet meer mogelijk om ontwikkelingsprojecten in te dienen met de oude aanvraagformulieren. Nieuwe aanvragen kunnen uitsluitend nog digitaal ingediend worden via deze website.
Terug naar Internationale samenwerking

Eurostars

EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet door EUREKA in samenwerking met de Europese Commissie.

De doelgroep voor EUROSTARS zijn O&O-uitvoerende kmo's. EUROSTARS gaat uit van het ‘bottom-up’ principe: kmo's aan het stuur, kleine consortia, en marktgeoriënteerde projecten in thema’s die de kmo’s zelf bepalen.

Waar in het klassieke EUREKA Programma elke partner zijn project in eigen land moet aanbieden voor evaluatie en financiering, biedt EUROSTARS een gemeenschappelijke en centrale indienings- en evaluatieprocedure. De lidstaten volgen dit beslissingsproces, en de bevoegde organisaties in de lidstaten, regio’s of gewesten, financieren de projectpartners van de goedgekeurde projecten op basis van de eigen financieringsmodaliteiten tot uitputting van het budget.

Partners uit het Vlaams Gewest (kmo’s, grote ondernemingen, en de hiermee samenwerkende onderzoeksinstituten) kunnen gefinancierd worden op basis van de modaliteiten van het programma voor O&O-bedrijfsprojecten van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De Vlaamse partners komen voor steun in aanmerking (inclusief extra steun voor samenwerking) als:

  • het project het EUROSTARS-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen

Wil je op de hoogte worden gehouden van alle evenementen en oproepen voor projectvoorstellen van EUROSTARS dan kan je ook terecht op onze e-NCP webtool.

Een vraag specifiek over Eurostars? Contacteer johan.michiels@vlaio.be, T +32 2 432 43 06

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail