Momenteel loopt er geen oproep en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Bedrag

De maximale subsidie voor de werkingskosten van een nieuwe bedrijventerreinenvereniging bedraagt 60.000 euro. Voor een bestaande bedrijventerreinvereniging kan een subsidie van  40.000 euro worden toegekend.

De subsidie bedraagt bovendien maximum 75% van de aanvaardbare kosten, wat betekent dat minstens 25% van de voorgenomen aanvaardbare kosten gefinancierd moet worden met eigen middelen of met subsidies andere dan de subsidies toegekend in het kader van deze projectoproep. Om het maximum van 60.000 respectievelijk 40.000 euro als subsidie te bekomen, zullen dus 80.000 euro respectievelijk 53.334 euro kosten aanvaard moeten worden.

De maximum bonus subsidie bedraagt 5.000 euro voor acties kaderend in een concreet uitvoeringsproject (uitgaven op factuur die geen betrekking hebben op recurrente kosten zoals groenonderhoud, bewaking…).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail