Kmo-portefeuille

Terug naar Aanvraagprocedure

Veel voorkomende problemen oplossen

Ondervind je problemen met de kmo-portefeuille? Volgende tips helpen je op weg!

1. Heb je een probleem met het inloggen via je elektronische identiteitskaart of token?

Bel het gratis nummer 1700. Zij zullen u begeleiden doorheen de identificatieprocedure.

2. Je kan niet meer inloggen naar de kmo-portefeuille en je hebt tijdens de periode 2015-2017 minstens één steunaanvraag ingediend?

Bel het gratis nummer 1700 en zeg waarom je toegang wil tot de kmo-portefeuille:

  • Je moet nog een betaling doen voor een project, aangevraagd in 2016.
  • Je moet nog een betaling doen voor een project, aangevraagd in 2017.
  • Je moet een nieuwe steunaanvraag indienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding of het advies.

⇒    Hou je ondernemingsnummer en rijksregisternummer bij de hand!

3. Je kan niet meer inloggen bij de kmo-portefeuille en je hebt de kmo-portefeuille niet meer gebruikt sinds 2015?

Je dient je te registeren volgens de procedure van het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hoe je dit moet doen, dat kan je hier lezen.

In dit geval kan de wettelijk vertegenwoordiger van je onderneming je helpen. Deze kan steeds inloggen naar de kmo-portefeuille (ook al kon die dit voordien niet). Je vindt de wettelijk vertegenwoordiger in de Kruispuntbank voor ondernemingen bij de rubriek ‘functies’. Vul hier je ondernemingsnummer.

Kan je de wettelijk vertegenwoordiger niet bereiken, heb je bijstand nodig in de registratieprocedure, bel dan het gratis nummer 1700.

⇒    Hou je ondernemingsnummer en rijksregisternummer bij de hand!

4. Je ondervindt een probleem bij het aanvullen van je registratiegegevens zoals omzet, balans, tewerkstelling?

Neem onze handleiding even door. Wellicht vind je daar de oplossing.  

⇒    Lukt het nog niet, bel dan het gratis nummer 1700.

5. Je bent een steunaanvraag gestart en hebt een probleem bij de invulvelden?

Neem onze handleiding even door. Wellicht vind je daar de oplossing.

⇒    Heb je nog bijstand nodig, bel dan het gratis nummer 1700.

6. Je kan je betaling via de kmo-portefeuille niet bevestigen

Dit komt omdat je gegevens naar het betaalformulier gekopieerd hebt. Verwijder de gekopieerde gegevens, tik de gegevens in en bevestig ze met de enter- of tabulatortoets. De bevestigingsknop zal nu geactiveerd worden.

7. Je krijgt een foutmelding http status 404 – foto error null

Je krijgt deze foutmelding van de groottebevestiging van je onderneming.

In je browser zal je zien staan: inkom06.vlaanderen.be/foto/null

Op je scherm zie je HTTP Status 404 – /foto/null

Oplossing 1: vervang in de browser het woord ‘null’ door ‘index.html’.

De volledige link wordt dan: Inkom06.vlaanderen.be/foto/index.html

Screenshot van de hierboven omschreven foutboodschap

Oplossing 2: vervang de url door https://op.vlaanderen.be/op/ond/overzicht.do

screenshot van url zoals hierboven beschreven

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.