Financiële steun

Basisprincipe

Een kmo-haalbaarheidsstudie duurt maximaal 12 maanden. De begroting ervan bedraagt minstens € 10.000.

De steun voor een kmo-haalbaarheidstudie is een subsidie berekend op basis van de aanvaardbare kosten. Het steunpercentage bedraagt 50% en de steun bedraagt maximaal € 25.000.

Het steunplafond kan verhoogd worden tot € 50.000 bij substantiële samenwerking met partners niet gerelateerd aan de aanvragende kmo (minstens 25% ‘uitbesteding’). 

Per kalenderjaar kan elke kmo gesteund worden voor twee kmo-haalbaarheidsstudies.

De steunmaatregel in detail

De aanvaarde begroting van het project vormt de basis voor de berekening van de subsidie.
 Deze begroting omvat:

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten);
  • de overige kosten van de bedrijfspartners;
  • de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers.
  • meer info in het kostenmodel.

Welke extra steun is mogelijk?

Een verhoging van het subsidieplafond tot € 50.000 kan 
indien een relevante en substantiële kennisinbreng van derden is voorzien, voor minstens 25% van de projectbegroting (via onderzoeksinstellingen, kenniscentra, onafhankelijke bedrijfspartners of onderaannemers, …).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail