Aanvraag- en evaluatieprocedure

Vanaf 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten.

Onder Vervolgstappen wordt de informatie gegeven over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde kmo-haalbaarheidsstudies.

Voor nieuwe aanvragen volg je de richtlijnen voor de nieuwe producten, maar wanneer je reeds gestart bent met het opstellen van een aanvraag voor een kmo-haalbaarheidsstudie, kan je tot 28 februari 2018 blijven gebruik maken van de oude aanvraagformulieren hieronder. De aanvraag zal verder behandeld worden als een Ontwikkelingsproject.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail