Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt uitsluitend voor micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers, jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal lager dan of gelijk aan € 2 miljoen). Vzw’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm.

De voornaamste activiteit van de onderneming strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.
De zelfstandige mag ook geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder ondervindt.

Om de vergoeding te bekomen moet de hinder tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is, en dit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. De inrichting moet dus gesloten zijn.

De inkomenscompensatievergoeding is bestemd voor alle zelfstandigen werkzaam in de onderneming, met inbegrip van de meewerkende partners. Binnen eenzelfde zaak kunnen dus meerdere zelfstandigen de vergoeding genieten, op voorwaarde dat ze actief zijn in de onderneming op het moment van de aanvraag van de vergoeding.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail