euro

Inkomenscompensatievergoeding - Vlaams Gewest

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de inkomenscompensatie voor zelfstandigen met hinder door openbare werken?

Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen bij het Participatiefonds Vlaanderen een subsidie bekomen van € 82,42 per kalenderdag (2019) bij tijdelijke sluiting ingevolge hinder bij openbare werken. De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is. De inrichting moet gesloten zijn gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.

In het kader van de zesde staatshervorming werden bepaalde activiteiten van het Participatiefonds overgedragen naar de gewesten sinds 1 juli 2014. Voor het Vlaams Gewest heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen de praktische behandeling van de aanvragen toevertrouwd aan PMV/Z (voorheen Participatiefonds Vlaanderen).

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail